uncertified


uncertified
adj. not certified, not reliable endorsed

English contemporary dictionary. 2014.

Look at other dictionaries:

  • uncertified — index controversial, dubious, unauthorized, unconfirmed, unsupported Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • uncertified — [spelling only] …   English World dictionary

  • uncertified — adj. * * * …   Universalium

  • uncertified — adjective a) Lacking certification or official documentation b) Not officially registered …   Wiktionary

  • uncertified — Synonyms and related words: apocryphal, groundless, inconclusive, indecisive, nonofficial, not following, not proved, unascertained, unattested, unauthentic, unauthenticated, unauthoritative, unchecked, unconfirmed, uncorroborated, undemonstrated …   Moby Thesaurus

  • uncertified — adjective not officially certified …   English new terms dictionary

  • uncertified — un•cer′ti•fied adj …   From formal English to slang

  • uncertified — /ʌnˈsɜtəfaɪd/ (say un sertuhfuyd) adjective not certified …   Australian English dictionary

  • uncertified — adj. 1 not attested as certain. 2 not guaranteed by a certificate of competence etc. 3 not certified as insane …   Useful english dictionary

  • uncertified value — nepaliudytoji vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Etaloninės medžiagos liudijime ar kitur nurodyta dydžio vertė, nepaliudyta nei gamintojo, nei liudijimus išduodančios (sertifikavimo) įstaigos ir pateikta tik… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas